Parenteel van Wycher Gerrits Kruis

I. Wycher Gerrits Kruis, geb. omstr. 1640, tr. 1e Giethoorn 1663 Griete Herms, geb. omstr. 1640; tr. 2e Giethoorn 8 aug. 1665 Lammechien Jans, geb. omstr. 1655.
Uit het tweede huwelijk:
1. Gerrit Wichers, volgt II.
2. Jan Wichers Kruis, geb. omstr. 1680, tr. Giethoorn 13 nov. 1707 Aaltje Jacobs Kloot, geb. omstr. 1678.
3. Femme Wichers Kruis, geb. omstr. 1690, tr. Giethoorn 19 febr. 1713 Roelof Everts, geb. omstr. 1690.
4. Jantien Wichers Kruis, geb. omstr. 1690, tr. Giethoorn 11 dec. 1712 Albert Jacobs Kloot, geb. Giethoorn omstr. 1688.
5. Lummigjen Wichers Kruis, geb. omstr. 1690, tr. Giethoorn 3 april 1712 Volken Alberts, geb. omstr. 1690.
6. Hendrik Wichers Kruis, geb. omstr. 1690, tr. Giethoorn 29 okt. 1713 Geesje Harms, geb. omstr. 1690.

II. Gerrit Wichers Kruis, geb. omstr. 1680, tr. Giethoorn 30 jan. 1701 Aaltje Jans Claeren, geb. omstr. 1680.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Gerri(t)s, volgt IIIa.
2. Wieger (Wycher) Gerrits, volgt IIIb.
3. Hermen Gerri(t)s, volgt IIIc.

IIIa. Hendrik Gerri(t)s Kruis, geb. omstr. 1707, tr. 1e Giethoorn 26 dec. 1737 Jan Jans Krikke, † na 1741; tr. 2e Giethoorn 26 dec. 1737 Nelligje (Nella) Raggers Muis.
Uit het tweede huwelijk:
Gerrit Hendrix Kruis, geb. na 1738.

IIIb. Wieger (Wycher) Gerrits Kruis, geb. Giethoorn omstr. 1709, † vr 1771, tr. Giethoorn 18 jan. 1739 Aaltje Wieger (Wychers) Bosch; zij hertr. Giethoorn 1771 Koop Jans Beudik.
Uit zijn relatie met Aaltje Volkers, geb. omstr. 1724:
1. Wicher Wichers (de oude), volgt IVb.
Uit zijn huwelijk:
2. Jan Wichers Kruis, geb. na 1738, † na 1780.
3. Grietien Kruis, geb. Giethoorn omstr. 1741.
4. Gerrit Wiegers (Wijchers), volgt IVa.
5. Aeltien Kruis, geb. omstr. 1744.
6. Femmigje Kruis, geb. na 1748, tr. 3 jan. 1773 Peter Tijs Klompemaker.

IVa. Gerrit Wiegers (Wijchers) Kruis, geb. Giethoorn 1742, † Oosterzee, Lemsterland 1816, tr. Oosterzee, Lemsterland 16 dec. 1770 Lammechien Jochems Muirling, dr. van Jochem Piers Muurling en Margje Arends Kuiper.
Uit dit huwelijk:
1. ??? Kruis, geb. Rotsterhaule 1771.
2. Aaltje, volgt Va.
3. Wieger Gerrits, volgt Vb.
4. Harmen Gerrits, volgt Vc.
5. ??? Kruis, geb. Oosterzee, Lemsterland 1790.
6. ??? Kruis, geb. Oosterzee, Lemsterland 1790.
7. ??? Kruis, geb. Oosterzee, Lemsterland 1790.

Va. Aaltje Kruis, geb. Oosterzee, Lemsterland 23 maart 1774, † Lemsterland 7 sept. 1830, tr. 1e Oosterzee, Lemsterland 9 dec. 1792 Rinke Hendriks, geb. Oosterzee, Lemsterland, † Echten 28 aug. 1807; tr. 2e Oosterzee, Lemsterland 4 sept. 1808 Meine Botes Wit, de, geb. Ouwer 1777, † Lemsterland 9 sept. 1826.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wietske Kruis, geb. Oosterzee, Lemsterland 17 okt. 1794.
2. Lamke Kruis, geb. Oosterzee, Lemsterland 21 juni 1797.
3. Gerrit Kruis, geb. Oosterzee, Lemsterland 28 mei 1799.
4. Marrigje Hendriks, geb. Oosterzee, Lemsterland 8 sept. 1802.
5. Hendrik Hendriks, geb. Oosterzee, Lemsterland 6 dec. 1805.

Vb. Wieger Gerrits Kruis, geb. Oosterzee, Lemsterland 1776, † St.Nicolaasga, Doniawerstal 1830, tr. 1806 Roelofje Beerents Kuiper.
Uit dit huwelijk:
1. Antje Kruis, geb. 1808, † 11 april 1828.
2. Lammigjen Kruis, geb. Doniaga, Doniawerstal 5 aug. 1812, tr. 1835 Harmen Roelofs Akkerman.
3. Gerrit Kruis, geb. Doniaga, Doniawerstal 29 juli 1814.
4. Beerent (Be(e)rend) Wiegers, volgt VIa.
5. Jan Kruis, geb. Oldeouwer 2 juni 1819, † 20 juli 1888, tr. 1848 Fopjen Rinkes Hornstra.
6. Zijke Kruis, geb. Doniawerstal 10 mei 1821.
7. Jochum Kruis, geb. Doniawerstal 27 febr. 1825, † 31 dec. 1827.

VIa. Beerent (Be(e)rend) Wiegers Kruis, geb. Doniaga 16 febr. 1816, † Lemsterland 2 april 1879, tr. 1e Lemsterland 10 juni 1838 Detje Jans Bangma, geb. Oosterzee, Lemsterland 26 juni 1814, dr. van Jan Sijbrens en Akke Melis De Jong; tr. 2e 1 april 1864 Aaltje Martens Wouwenaar.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wieger, volgt VIIa.
2. Jan Berends, volgt VIIb.
3. Roelofje Kruis, geb. Lemsterland 12 maart 1845, tr. 1e 1871 Wiebren de Jong; tr. 2e 1876 Franke Jongsma; tr. 3e 1876 Tymen Wiarda.
4. Baukjen Kruis, geb. 1 juni 1854.
Uit het tweede huwelijk:
5. Reintje Kruis, geb. Lemsterland 24 okt. 1865, tr. Haarlem 10 nov. 1897 Willem Hoeben, geb. Wijk aan Zee en Duin 19 mei 1872.

VIIa. Wieger Kruis, geb. Lemsterland 25 maart 1840, tr. 1863 Froukje Jans Huitema.
Uit dit huwelijk:
1. Berend Kruis, geb. Lemsterland 28 april 1864, † 12 mei 1864.
2. Detje Kruis, geb. Oosterzee, Lemsterland 1865, tr. Lemsterland 14 dec. 1883 Tjeerd Visser, geb. Nijelamer, Weststellingwerf 1858.
3. Roelofje Kruis, geb. Lemsterland 3 april 1875, † Amsterdam 25 okt. 1951, tr. Amsterdam 23 aug. 1900 Klaas Ylst.

VIIb. Jan Berends Kruis, geb. Oosterzee, Lemsterland 18 okt. 1842, † Rotterdam 12 aug. 1933, tr. 1e Lemsterland 6 dec. 1868 Jeltje Rinkes van der Kooy, geb. Oosterzee, Lemsterland 8 nov. 1841, † Lemsterland 8 maart 1875; tr. 2e Lemsterland 21 mei 1876 Janke Schijfsma, geb. Sloten 3 maart 1843, † Rotterdam 14 juni 1922, dr. van Koenraad IJsbrands en Geeske Sakes Nieuwenhuis en wed. van Jelle Hendriks De Vries.
Uit het eerste huwelijk:
1. Berend Kruis, geb. Lemsterland 1 dec. 1869, † ald. 19 april 1888.
2. Martzen Kruis, geb. Lemsterland 1 nov. 1870, † ald. 28 dec. 1870.
3. Martje Kruis, geb. Lemsterland 1 nov. 1871, † ald. 18 nov. 1871.
4. Rinke, volgt VIIIa.
5. Martje Kruis, geb. Lemsterland 23 jan. 1875, † ald. 27 febr. 1875.
Uit het tweede huwelijk:
6. Detje Kruis, geb. Lemsterland 2 febr. 1879, † 1888, tr. 1883 Tjeerd Visser.
7. Sake, volgt VIIIb.
8. Geesje, volgt VIIIc.
9. Wieger, volgt VIIId.

VIIIa. Rinke Kruis, geb. Lemsterland 10 sept. 1873, tr. Sneek 17 nov. 1895 Ortillia Van de Berg, geb. Sneek 27 okt. 1873, † ald. 19 nov. 1931.
Uit dit huwelijk:
1. Jeltje Kruis, geb. Sneek 20 mei 1896, tr. Sneek 9 mei 1917 Piet Jansen.
2. Sybren Kruis, geb. Sneek 24 dec. 1897.
3. Jan Kruis, geb. Sneek maart 1900.
4. Wieke Kruis, geb. Sneek 30 dec. 1901, tr. Sneek 17 jan. 1920 Sybe Dijkstra.

VIIIb. Sake Kruis, geb. Lemmer 15 aug. 1880, † Harderwijk 2 juni 1967, tr. Vries 18 mei 1907 Aafke Minnema, geb. Tynaarlo (Vries) 1 nov. 1882, † Epe 3 juni 1961, dr. van Folkert en Meintje (Meentje) van der Wal.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt IXa.
2. Folkert, volgt IXb.
3. Mijndert, volgt IXc.
4. Meentje Kruis, geb. Epe 8 april 1919, † Barneveld 6 maart 2005, tr. Epe 16 jan. 1947 Elbert Kamphorst, geb. Ermelo 2 okt. 1916, † Barneveld 24 sept. 1989.
5. Geesje Kruis, geb. Epe 7 maart 1924, † 20 febr. 1996, tr. 6 sept. 1956 Waatze Halma, geb. 12 juli 1926, † Ede 28 juli 1995.

IXa. Jan Kruis, geb. gem. Vries 21 nov. 1907, † Sprang-Capelle 1 juni 1993, tr. Jannie Elderkamp, † 4 jan. 1986.
Uit dit huwelijk:
Sake Kruis, geb. 1933, † Kaatsheuvel 20 aug. 2008.

IXb. Folkert Kruis, geb. Tynaarlo (Vries) 22 sept. 1909, † Harderwijk 21 mei 1990, tr. Ermelo 22 sept. 1938 Teunisje Kamphorst, geb. Ermelo 25 juli 1912.
Uit dit huwelijk:
1. Afina Kruis, geb. Ermelo 16 febr. 1943, † Harderwijk 25 mei 1999.
2. Wilhelmina Kruis, geb. Ermelo 1 juni 1944, † ald. 17 april 1946.

IXc. Mijndert Kruis, geb. Epe 11 nov. 1914, † Apeldoorn 26 maart 1987, tr. Epe 13 nov. 1947 Hendriena Wilhelmina Veenendaal, geb. ’s Gravenhage 24 maart 1913, † Apeldoorn 23 sept. 1991, dr. van Dirk en Cornelia Wolf.
Uit zijn relatie met Aaltje van Eek, geb. Gramsbergen 20 juni 1919, † Epe 25 maart 1945, dr. van Lambertus Diederik Van Eek en Alberta Regeling:
1. Alberta Kruis, geb. Epe 1 jan. 1945, † Amesfoort 17 nov. 1989.
Uit zijn huwelijk:
2. Cornelia Kruis, geb. Epe 24 sept. 1949, † Deventer 29 dec. 1953.

VIIIc. Geesje Kruis, geb. Lemsterland 21 maart 1883, tr. Tynaarlo (Vries) 21 jan. 1904 Albert Minnema, geb. Tynaarlo (Vries) 21 sept. 1880, zn. van Folkert en Meintje (Meentje) van der Wal.
Uit dit huwelijk:
1. Hein Minnema, † 24 jan. 1994, tr. Aukje Dijkstra, geb. 14 maart 1923, † Assen 22 nov. 2007.
2. Mientje Minnema, geb. Vries 1907, † Groningen 25 maart 1928.
3. Folkert, volgt IXd.
4. Sake Wicher Minnema, geb. Assen 1920, † ald. 23 okt. 1945.

IXd. Folkert Minnema, geb. Tynaarlo (Vries) 27 juli 1911, † 17 dec. 1998, tr. Assen 23 aug. 1935 Germt Bijsterveld, geb. Baflo 23 mei 1910, † Groningen 4 maart 1966.
Uit dit huwelijk:
1. Albert Minnema, geb. Assen 9 nov. 1936, † 25 mei 1996.
2. Jacob Folkert Minnema, geb. Assen 1 okt. 1941, † 6 juni 2009.

VIIId. Wieger Kruis, geb. Lemsterland 21 april 1886, † vr 1933, tr. Vries 2 maart 1907 Dina Bennink, geb. Vries 11 nov. 1886, † ald. 17 jan. 1979.
Uit dit huwelijk:

IXe. Sake Koenraad Kruis, geb. Rotterdam 4 aug. 1917, † ald. 26 febr. 1987.
Zijn kinderen:
1. Dina Kruis, geb. Rotterdam 1 juli 1939, † Oegstgeest 23 dec. 1944.
2. Gerrit Jan Kruis, geb. Rotterdam 19 aug. 1941, † Lelystad 4 juli 2004.

Vc. Harmen Gerrits Kruis, geb. Oosterzee, Lemsterland 1786, tr. omstr. 1807 Jantje Wiebes Dijkstra, geb. omstr. 1786.
Uit dit huwelijk:
1. Wiebe, volgt VIb.
2. Gerrit Kruis, geb. Lemsterland 6 sept. 1815.
3. Gerritje Kruis, geb. Lemsterland 1 aug. 1820.
4. Jan Kruis, geb. Lemsterland 8 nov. 1822.
5. Geert Kruis, geb. Lemsterland 8 jan. 1825.

VIb. Wiebe Kruis.
Zijn of haar kinderen:
1. Jantje Kruis, geb. Lemsterland 15 april 1839.
2. Gerrit Kruis, geb. Lemsterland 29 juni 1841.
3. Harmen Kruis, geb. Lemsterland 30 sept. 1843.
4. Wiegertje Kruis, geb. Lemsterland 5 maart 1846.
5. Harmke Kruis, geb. Lemsterland 8 mei 1850.
6. Willem Kruis, geb. Lemsterland 12 mei 1852.
7. Harmen Kruis, geb. Lemsterland 11 maart 1855.
8. Gerkjen Kruis, geb. Lemsterland 6 april 1857.

IVb. Wicher Wichers (de oude) Kruis, geb. Giethoorn 1746, † 9 febr. 1829, tr. 13 nov. 1768 Aafje Wychers Klaaren, geb. Giethoorn 1747, dr. van Wiegger Klaasen en Heentji Kruis.
Uit dit huwelijk:
1. Harm Wiegers Kruis, geb. Giethoorn 18 juli 1768.
2. Wiegcher Wiegchers (de jonge), volgt Vd.
3. Aaltje Wichers Kruis, geb. Giethoorn omstr. 1772, tr. Giethoorn 18 nov. 1792 Hendrik Jochems Klooster.

Vd. Wiegcher Wiegchers (de jonge) Kruis, geb. Giethoorn 28 jan. 1770, † ald. 17 okt. 1840, tr. Giethoorn 19 jan. 1796 Femmigje Hendriks Siemons, geb. Giethoorn 1774.
Uit dit huwelijk:
Lummigjen Wiegers Kruis, geb. Giethoorn 12 mei 1798.

IIIc. Hermen Gerri(t)s Kruis, geb. omstr. 1715, tr. Giethoorn 22 nov. 1739 Lammigje Alberts Kikke.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Harmens Kruis (Kruys), geb. na 1738, tr. Giethoorn 7 febr. 1768 Geesjen Koops Bos.
2. Jan Herms Kruis, geb. na 1738.


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 30 april 2010 17:49
Bestand D:\AppData\Aldfaer\stamboom