TERUG

Parenteel van Folkert Minnes

 

I. Folkert Minnes, tr. Ee 10 mei 1767 Maaike Douwes.

 

II. Minne Folkerts, geb. Ee, tr. Oostrum 15 aug. 1790 Trijntje Arends, geb. Dokkum, † 8 sept. 1810, dr. van Aarent.ijnzes..estra.

 

III. Folkert Minnes Minnema, geb. Ee (Oostdongeradeel) 1798, † Enwierum (Oostdongeradeel) 2 mei 1844, tr. Oostdongeradeel 4 mei 1820 Dieuke Sjoerds Prins, geb. Roodkerk (Tietjerkstradeel) 1799, † Oostrum (Oostdongeradeel) 19 okt. 1824, dr. van Sjoerd Doekes en Doetje Gerrits.

 

IV. Minne Folkerts Minnema, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 29 juli 1821, † Kollum 11 jan. 1857, tr. Oostdongeradeel 13 mei 1848 Ettje Durks Boersma, geb. 1822, † 14 aug. 1893, wed. van Johannes Diderikus Schotsman; zij hertr. Achtkarspelen 5 aug. 1871 Albert Wytzes Veenstra.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk, volgt Va.

2. Folkert, volgt Vb.

3. Ettje Minnema, geb. na 1853.

 

Va. Dirk Minnema, geb. 16 maart 1849, tr. 7 mei 1874 Hendrikje Van der Wal, geb. Kollumerland 13 aug. 1844, dr. van Heine Hendriks en Corneliske Jans Goed.

Uit dit huwelijk:

Heine Minnema, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 7 jan. 1877, tr. Groningen 30 okt. 1902 Antje Elzenga, geb. Grijpskerk 16 april 1877, dr. van Anne en Hendriktje van Zanten.

 

Vb. Folkert Minnema, geb. Engwierum (Oostdongeradeel) 14 mei 1852, † Epe 29 maart 1938, tr. Kollumerland 6 jan. 1876 Meintje (Meentje) van der Wal, geb. Bierum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 8 april 1850, † Zuid Laren 18 mei 1921, dr. van Heine Hendriks Van der Wal en Corneliske Jans Goed.

Uit dit huwelijk:

1. Etje Minnema, geb. Burum (Kollumerland en Nieuwkruisland) 22 okt. 1873, tr. Groningen 7 jan. 1897 Jan Warners, geb. Roden 7 febr. 1876, zn. van Albert en Bouktje Prins.

2. Heine Minnema, geb. Kollumerland 8 maart 1875, tr. Onstwedde 7 juni 1902 Elizabeth Pottjegort, geb. Wildervank 1878, dr. van Arend en Stijntje Ferwerda.

3. Albert, volgt VIa.

4. Aafke, volgt VIb.

5. Dirk Minnema, geb. Tynaarlo (Vries) 15 maart 1884, † 7 jan. 1890.

6. Hendrik Minnema, geb. Tynaarlo (Vries) 6 aug. 1885, † 18 aug. 1892.

7. Janna Minnema, geb. Tynaarlo (Vries) 6 nov. 1886, † 2 april 1887.

8. Johannes Minnema, geb. Tynaarlo (Vries) 19 aug. 1889, † 10 aug. 1892.

9. Janna Johanna Minnema, geb. Tynaarlo (Vries) 13 febr. 1893, tr. 1911 Berend de Groot.

10. Dirk Hendrik, volgt VIc.

 

VIa. Albert Minnema, geb. Tynaarlo (Vries) 21 sept. 1880, tr. Tynaarlo (Vries) 21 jan. 1904 Geesje Kruis, geb. Lemsterland 21 maart 1883, dr. van Jan Berends en Janke Schijfsma.

Uit dit huwelijk:

1. Detje, tr. Jacob Grasmeyer

2. Folkert Minnema.

3. Janke Minnema.

4. Jan Minnema.

5. Hein Minnema, † 24 jan. 1994, tr. Aukje Dijkstra, geb. 14 maart 1923, † Assen 22 nov. 2007.

6. Mientje Minnema, geb. Vries 1907, † Groningen 25 maart 1928.

7. N.n. Minnema, levenloos kind, geb. 27 aug. 1927.

 

 

VIb. Aafke Minnema, geb. Tynaarlo (Vries) 1 nov. 1882, † Epe 3 juni 1961, tr. Vries 18 mei 1907 Sake Kruis, geb. Lemmer 15 aug. 1880, † Harderwijk 2 juni 1967, zn. van Jan Berends en Janke Schijfsma.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, geb. gem. Vries 21 nov. 1907, † Sprang-Capelle 1 juni 1993, tr. Jannie Elderkamp, † 4 jan. 1986.

2. Folkert, geb. gem. Vries 22 sept. 1909, † Harderwijk 21 mei 1990, tr. Ermelo 22 sept. 1938 Teunisje Kamphorst, geb. Ermelo 25 juli 1912, dr. van Willem en Maria van Beek.

3. Janke Kruis, geb. gem. Vries 3 mei 1912, tr. 1e Gerard de Vries; tr. 2e 1 nov. 1950 Wim van Baalen.

4. Mijndert, geb. Epe 11 nov. 1914, † Apeldoorn 26 maart 1987, tr. 1e Gramsbergen 30 sept. 1943 Aaltje van Eek, geb. Gramsbergen 20 juni 1919, † Epe 25 maart 1945, dr. van Lambertus Diederik Van Eek en Alberta Regeling; tr. 2e Epe 13 nov. 1947 Hendriena Wilhelmina Veenendaal, geb. ´s Gravenhage 24 maart 1913, † Apeldoorn 23 sept. 1991, dr. van Dirk en Cornelia Wolf.

5. Meentje, geb. Epe 8 april 1919, tr. Epe 16 jan. 1947 Elbert Kamphorst, geb. Ermelo 2 okt. 1916, † Barneveld 24 sept. 1989, zn. van Willem en Maria van Beek.

6. Geesje,  geb. Epe 7 maart 1924, † 20 febr. 1996, tr. 6 sept. 1956 Waatze Halma, geb. 12 juli 1926, † Ede 28 juli 1995.

 

 

VIc. Dirk Hendrik Minnema, geb. Tynaarlo (Vries) 21 sept. 1894, tr. Hoogkerk 1922 Harmina (Mien) Pinkster.

Uit dit huwelijk:

1. Meindert Minnema.

2. Jan Minnema.

3. Ina Minnema.

4. Folkert Minnema, geb. Tynaarlo (Vries) 27 juli 1911, tr. Assen 23 aug. 1935 |Grietje Bijsterveld.